• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Projekty

PROJEKTY PODANÉ ŠKOLOU

Zdravá škola

Otvorená škola 

Cesta k emocionálnej zrelosti

Recyklohry

Nórske fondy - Multikulturizmus v našej škole

Národný projekt - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Aktivizujúce metódy vo výchove

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov

Školský mliečny program

Ovocie do škôl