• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Záujmová činnosť

Na našej škole zabezpečujeme záujmovú činnosť, ktorá sa podieľa na rozvoji záujmov, utváraní podmienok pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí. Záujmová činnosť zohráva nezastupiteľnú úlohu pri sebarealizácii detí a zúčastňuje sa aj na prevencii negatívnych javov ako sú alkohol a drogy.
      Záujmovú činnosť realizujeme prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti formou krúžkov v oblasti výchovy, kultúry, športu t.j. krúžkov jazykových, spoločenskovedných, prírodovedných, krúžkov vedy a techniky, kultúry a telovýchovy. Podporujeme rozvoj aktivít podľa výberu a záujmu detí, umožňujeme výber takých aktivít, ktoré zabezpečujú aktívny oddych i relaxáciu, ako aj vlastnú sebarealizáciu detí.
Skladba záujmových krúžkov vychádza zo záujmu detí v predchádzajúcom roku a z priestorových, materiálnych a personálnych podmienok .
      Okrem pravidelnej záujmovej činnosti zabezpečujeme v priebehu celého roka príležitostnú záujmovú činnosť. Cieľom je organizácia a zabezpečovanie hromadných podujatí — turistické podujatia, návštevy divadelných predstavení, besedy, exkurzie, rôzne športové podujatia.

V tomto školskom roku pracuje 19 záujmových krúžkov:

(126.02 kb)