• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb 2010

(3002.82 kb)
(148.74 kb)

Január 2011

Október 2011

Marec 2012

Poistenie podnikateľov (22.3.2012)

(5167.98 kb)
(4378.82 kb)
(5342.5 kb)
(3712.04 kb)

Darovacia zmluva (10.4.2012)

(2005.42 kb)
(2094.49 kb)

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického mo

Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do skôl

(2915.04 kb)

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PRK_GR_2007

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom 3.10.20

(354.42 kb)

Zmluva č. 60-000063909PO2013

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok) verejnou

Zmluva číslo DR-20130301-01 o vytvorení webovej stránky, domény

Uzatvorená podľa ust. § 262 ods. 1 Obchodného zakonníka

(3660.62 kb)

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie

do distribučnej sústavy - 100752334ZoP - 25.10.2012

(4018.03 kb)

Zmluva o dielo č.1/2013

uzatvorená podľa § 536 a násl., zákona č.513/1991 Zb. (7.3.2013)

Zmluva o dielo (20.02.2014)

o dodávke stavebného diela podľa § 536 OZ - Výmena krytiny na strieškach nad chodníkmi

Zmluva o dielo (31.7.2014)

CUBS plus, s.r.o.

Zmluva o dielo (31.7.2014)
§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka - Zhotoviteľ: CUBS plus, s.r.o.
(2191.93 kb)

Školský rok 2014/2015

Školský rok 2015/2016

(493.55 kb)

Školský rok 2016/2017

AXA - Doplnkové dôchodkové sporenie
Zamestnávateľská zmluva
(42.75 kb)
(77.96 kb)
Zmluva ROLL-MONT
Výmena okien na pavilóne č. V ZŠ v Štítniku
(42.87 kb)
Zmluva č. 2017 MPC ŠOV ZŠ 107
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým"
(548.89 kb)

Školský rok 2017/2018

A.T. team s.r.o.
Zmluva o obstaraní zájazdu
(167.98 kb)
(185.36 kb)
Mandátna zmluva č. 1/2018 20.2.2018
Dodávka a montáž komponentov na detské ihrisko ZŠ v Štítniku
(140.02 kb)
(254.73 kb)
Zmluva o dielo
CUBS plus, s.r.o.
(1895.16 kb)
(190.63 kb)
(203.73 kb)

Školský rok 2018/2019

(2328.18 kb)
(1711.76 kb)
(571.28 kb)
(201.29 kb)
(563.36 kb)
(217.99 kb)
(217.99 kb)

Školský rok 2019/2020

Zmluva o zájazde
Wuchamba CK s.r.o.
(91.83 kb)
(1162.24 kb)
(44.13 kb)
Dodatok č.005
k Zmluve o dodávke plynu SPP
(67.6 kb)

Školský rok 2020/2021

Divadelné predstavenie
Mestské divadlo ACTORES Rožňava
(165.51 kb)
Zmluva o dielo
CUBS plus, s.r.o. ( § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)
(167.3 kb)
Zmluva o dielo
Ateliér 54 s.r.o
(282.22 kb)

Školský rok 2021/2022

(144.43 kb)
(99.71 kb)
(134.3 kb)
(95.53 kb)

Školský rok 2022/2023