• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.

Zmluva o poskytovaní služieb 2010

(3002.82 kb)

Január 2011

Október 2011

Marec 2012

Poistenie podnikateľov (22.3.2012)

(5167.98 kb)
(4378.82 kb)
(5342.5 kb)
(3712.04 kb)

Darovacia zmluva (10.4.2012)

(2005.42 kb)
(2094.49 kb)

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického mo

Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do skôl

(2915.04 kb)

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PRK_GR_2007

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom 3.10.20

Zmluva č. 60-000063909PO2013

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok) verejnou

Zmluva číslo DR-20130301-01 o vytvorení webovej stránky, domény

Uzatvorená podľa ust. § 262 ods. 1 Obchodného zakonníka

(3660.62 kb)

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie

do distribučnej sústavy - 100752334ZoP - 25.10.2012

(4018.03 kb)

Zmluva o dielo č.1/2013

uzatvorená podľa § 536 a násl., zákona č.513/1991 Zb. (7.3.2013)

Zmluva o dielo (20.02.2014)

o dodávke stavebného diela podľa § 536 OZ - Výmena krytiny na strieškach nad chodníkmi

Zmluva o dielo (31.7.2014)

CUBS plus, s.r.o.

Zmluva o dielo (31.7.2014)
§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka - Zhotoviteľ: CUBS plus, s.r.o.
(2191.93 kb)

Školský rok 2014/2015

Školský rok 2015/2016

(493.55 kb)

Školský rok 2016/2017

AXA - Doplnkové dôchodkové sporenie
Zamestnávateľská zmluva
(42.75 kb)
(77.96 kb)
Zmluva ROLL-MONT
Výmena okien na pavilóne č. V ZŠ v Štítniku
(42.87 kb)
Zmluva č. 2017 MPC ŠOV ZŠ 107
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým"
(548.89 kb)

Školský rok 2017/2018

A.T. team s.r.o.
Zmluva o obstaraní zájazdu
(167.98 kb)
(185.36 kb)
Mandátna zmluva č. 1/2018 20.2.2018
Dodávka a montáž komponentov na detské ihrisko ZŠ v Štítniku
(140.02 kb)
(254.73 kb)
Zmluva o dielo
CUBS plus, s.r.o.
(1895.16 kb)
(190.63 kb)
(203.73 kb)

Školský rok 2018/2019

(2328.18 kb)
(1711.76 kb)
(571.28 kb)
(201.29 kb)
(563.36 kb)
(217.99 kb)
(217.99 kb)

Školský rok 2019/2020

Zmluva o zájazde
Wuchamba CK s.r.o.
(91.83 kb)
(1162.24 kb)
(44.13 kb)
Dodatok č.005
k Zmluve o dodávke plynu SPP
(67.6 kb)