• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Triedne zasadnutia ZRPŠ

Vážení zákonní zástupcovia!

Dňa 22. 5. 2023 (pondelok) sa uskutoční 3. zasadnutie triednych rodičovských

rád v príslušných triedach. 1. stupeň (1.A až 4.A) od 14.00, 2. stupeň od 15.00

(5.A až 9.A).

PROGRAM:

1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov

2. Hodnotenie dochádzky

3. Hodnotenie správania

4. Spolufinancovanie zfondu ZRPŠ - dopisovatelské súťaže, Komparo,

Englishstar, papierové rolky do tried

5. Informácie k projektu s názvom ,,Digitálny príspevok pre žiakov SR"

6. Plánované aktivity -triedne výlety, Deň detí, škola v prírode...

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Jana Smolková, riaditelka ZŠ

Zoznam aktualít

Triedne zasadnutia ZRPŠ
Deň matiek
Digitálny príspevok pre žiakov SR článok
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Veľkonočné prázdniny
OZNAM - riaditeľské voľno 24.3.2023
Zápis do 1.ročníka 2023
OZNAM - príspevok na dopravu
Jarné prázdniny 2023
Základné informácie a pokyny k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka základných škôl
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]