• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Súťaže a olympiády

Olympiáda v anglickom jazyku

V tomto školskom roku sme pripravili pre druhý stupeň školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách: 5. ročník- 8 žiakov, 6.-7. ročník- 6 žiakov a 8.- 9. ročník- 14 žiakov. Ich úlohou bolo absolvovať  dve časti : písomný test ( slovná zásoba, gramatika, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) a ústnu časť ( dialóg s učiteľom a vymyslieť príbeh ku obrázku). Najlepší žiaci z každej kategórie boli odmenení vecnými cenami a sladkosťami. Na pamiatku si odniesli aj diplomy. Najúspešnejší žiaci z každej kategórie: Jerguš Vrana, Jozef Červeňák a Nina Gallošová. Gratulujem a prajem im, aby ich cudzí jazyk neprestal baviť, a aby dosahovali aj naďalej výborné výsledky.

Fotografia-0094Fotografia-0095IMG_20170406_132534
Chemická olympiáda 3/2019
KOMPARO 9 - cvičné 11/2018
Informatická súťaž iBobor 11/2018
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 9/2018
Letné aranžovanie 6/2018
Súťaž mladých záchranárov 5/2018
Šaliansky Maťko 1/2018
Súťaž v aranžovaní 10/2017
Olympiáda v anglickom jazyku
Hviezdoslavov Kubín 4/2017
Technická olympiáda 12/2015
Jesenné aranžovanie 10/2015
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 10/2015
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 10/2014
Botanikiáda 5/2014
Technická olympiáda 12/2013
Hasičská súťaž 12/2013
Jesenná závesná dekorácia 10/2013
Zlatá podkova 10/2013
Október 2013
Slovensko v histórií 10/2012